tarihinde güncellendi...
 

 

 

INDEX

 

Mesajlaşma


Kayıtlı değilsiniz. Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

Üye Girişi

Nickname:
Şifre:
Gizlilik Kodu: Gizlilik Kodu
Gizlilik Kodu (Rakamla):

Members List Üyeler:
Son Üye: PhilippBook
Bugün: 0
Dün: 0
Toplam Üye: 21840

Online Olanlar:
Ziyaretçiler: 0
Üyeler: 0
Toplam: 0
egitimbursu.com >> Content


Duyuru

>> Content » »

Sayın Müşterilerimiz 

Promeths olarak Türkiye’ye bir ilki getirdik. Internet’in sağladığı kolaylıklar ve modern bir tarzda sizlere son derece şeffaf, kaliteli ve güvenilir bir hizmet getirmeyi hedefledik. Ve, bunu inanılmaz fiyatlarla sunuyoruz.

Bunu teknolojinin sağladığı imkanlardan yararlanarak maliyetlerimizi en düşük seviyede tutmak ve dikkatli bir fiyatlandırma sistemi ile her müşterinin sadece kullandığı hizmetin bedelini ödemesini sağladık.

Size kaliteli ve profesyonel hizmet sunabilmek için en ekonomik olanı seçtik, yepyeni online  bir sistem  kurduk. Gelin bu online sistemi deneyin ve artık siz de hizmette paranızın karşılığını alın.

İyi Günler!

Saygılarımızla,

 

Almanya'da İş ve İkamet

- Yeni Yabancılar Yasası'na Kısa Bir Bakış -


2 Temmuz 2004'te Almanya Federal Meclisi'nde kabul edilen "Almanya'ya Göçün İdaresi ve Sınırlandırılması ile Avrupa Birliği Vatandaşlarının ve Yabancıların Almanya'da İkametlerine ve Entegrasyonuna İlişkin Yasa" (kısaca: Göç Yasası / "Zuwanderungsgesetz"), Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi tarafından da 9.7.2004 günü onaylandı. Yasa 1.1.2005'te yürürlüğe girecek.

Göç Yasası birçok yasada yapılan değişiklikleri içermektedir. Bunların arasında özellikle mevcut Yabancılar Yasası'nın ("Ausländerrecht") geniş kapsamlı yeni bir düzenlemesi bulunmaktadır. Bu bağlamda, halen yürürlükte olan Yabancılar Yasası'nın yerini 1.1.2005 tarihinden itibaren "Yabancıların Almanya Federal Cumhuriyeti'nde İkameti, Çalışması ve Entegrasyonuna İlişkin Yasa" (kısaca: İkamet Yasası / "Aufenthaltsgesetz") alacaktır.

İkamet Yasası özellikle çalışma amaçlı göçü kolaylaştıracak, işlemleri basitleştirecek ve yabancıların Almanya'daki yaşama daha çabuk alışmasını sağlayacak.

ÇALIŞMA AMAÇLI GÖÇ

Çalışma Amaçlı Göç alanında yasa özellikle 3 grubu ilgilendiriyor: Yüksek okul ögrencileri, üstün nitelikli iş gücü ve serbest meslek sahipleri.

Öğrenciler şimdiye kadar olduğu gibi, bundan böyle de öğrenim amaçlı oturma izni ("Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken") alabilecekler. Ayrıca, öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra da, iş aramak amacıyla Almanya'da kalış sürelerini bir yıla kadar uzatabileceklerdir.
Bir işin sağlanması ise ekonominin o anki ihtiyaçlarına bağlı olacak,
aynı zamanda iş piyasası da dikkate alınacaktır.

Üstün nitelikli yabancıların Almanya'da yaşaması ve çalışması bundan böyle daha kolaylaşacaktır. Onlara bunun için Yerleşme İzni ("Niederlas-sungserlaubnis") denilen izin türü verilecektir. Bu gruba, özel uzmanlığa haiz bilimadamları, öğretim görevlileri ve öğretmenler ile fevkalade bilimsel çalışmaları bulunan kişiler, uzmanlar ve yönetici kadrosunda seçkin mesleki tecrübeye sahip olup belirli bir asgari maaş ibraz edebilecek kişiler dahildir.
Bu izin türünün verilebilmesi, herhangi bir alanda işgücü ihtiyacının doğmasına, devletlerarası anlaşmalara ya da çıkarılacak olan yönet-meliklere bağlıdır. Aynı zamanda, Almanya'daki yaşam koşullarına uyum ve devlet yardımı olmadan geçimini sağlayabiliyor olma durumu da aranacaktır.

Serbest meslek sahipleri, yapmak istedikleri işte Almanya'nın çıkarı ya da bölgesel ihtiyaç görülmesi halinde ve bu işin ekonomi üzerinde olumlu etkilerinin olacağı beklentisi oluşursa, süresi sınırlı oturma izni ("befristete Aufenthaltserlaubnis") alabileceklerdir. Bu genellikle, Almanya'da asgari 1 milyon Euro yatırım yapılması ve 10 işyeri yaratılması halinde söz konusu olabilecektir. İşin gerçekleştirilebilmesi için finansman konusunun ya öz sermaye ile ya da kredi yoluyla güvence edilmiş olması gerekmektedir. 45 yaşını aşmış olanlarda uygun bir emeklilik sigortası da aranmaktadır.

İzin alma işlemleri yabancı başvuru sahipleri için bariz şekilde basit-leştirilmiştir: Bundan böyle tek bir resmi kurum hem oturma izinlerine, hem de çalışma izninin hak edilip edilmediğine karar verecektir. Yurtiçinde bu kurum ilgili yabancılar dairesi, yurtdışında da Almanya'nın temsilcilikleri (büyükelçilikler ya da konsolosluklar) olacaktır.


İKAMET İZNİ ÇEŞİTLERİ

İkamet Yasası bundan böyle ikamet hakkı sağlayan sadece üç müstakil izin şekli içerecektir: Vize, Oturma İzni ve Yerleşim İzni. Vize ("Visum") esas olarak, transit geçişlerde ya da (Almanya'ya giriş tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde) en fazla 3 aya kadarki ikamet örneklerinde olduğu gibi, kısa süreli ikametler için geçerlidir. Oturma İzni ("Aufenthalts-erlaubnis") süresi sınırlı bir ikamet izni türü olup, çalışma hakkı da sağlayabilmektedir. Yerleşim İzni ("Niederlassungserlaubnis") ise süresiz olup, her zaman çalışma hakkını bünyesinde içerir.


ENTEGRASYON

Entegrasyona gelince, Almanya'da sürekli ikamet eden ve bir oturma iznini ya da yerleşme iznini ilk kez almış olan her yabancının bir entegrasyon kursuna katılma hakkı doğabilmektedir. Yukarıda belirtilen oturma izinlerinden birini alıp da kendini basit şekilde Almanca dilinde sözlü olarak ifade edemeyen ya da sosyal yardım alan ya da belirli bir entegrasyon sorunu olan yabancıların bu kursa katılması zorunludur.


GEÇİŞ DÖNEMİ KURALLARI

1.1.2005 tarihinden önce verilmiş olan oturma hakları ("Aufenthalts-berechtigung") ya da süresiz oturma izinleri ("Aufenthaltserlaubnis"), kişinin ikamet amacına göre, yeni oturma izni çeşitlerinden birine dönüştürülerek geçerliliğini koruyacaktır. 1.1.2005'ten önce verilmiş
olan oturma izinlerinin geçerliliği verildikleri süreyi kapsar.

1.1.2005'e kadar, süresiz oturma iznine ya da oturma hakkına ilişkin yapılacak başvurular halen yürürlükteki yasaya göre işlem görecektir.

Yeni yasaya göre yapılacak işlemlerin ayrıntıları yakında çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecektir.

-------------------------------------------------

Araştırmacılara yurtdışı bursu

Kültürel ilişkiler çerçevesinde 11 ülke, 76 Türk vatandaşına araştırma, sanat ve dil bursu verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, burslar, ilgili ülkede bir üniversite veya araştırma kurumunda, kendi konularında bilimsel çalışma yapmak isteyen 4 yıllık fakülte mezunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilecek. Bursu veren ülkeye gidiş-dönüş yol giderlerini, adaylar veya kurumları karşılayacaklar. Burslar, sadece 2002-2003 öğretim yılını kapsayacak. Bu unsurların dışında ülkelerin belirlediği özel şartlar ve burs miktarları "www.meb.gov.tr"den öğrenenilebilecek.

Başvuruda bulunmak isteyenler, öncelikle başvuru formunu dolduracaklar. Herhangi bir yerde görevli olanlar ya da herhangi bir kuruluşa mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, bursa başvurmalarında sakınca olmadığına ve bursu kazandıkları takdirde izinli sayılacaklarına dair "izin verme yetkisine sahip olan en üst makamdan" belge alacaklar.

Adayların, hazırlamaları gereken belgeler şöyle:

Son öğrenim durumunu gösteren belge,

Özgeçmiş, l Nüfus cüzdanı sureti.

İlgili makama hitaben yazılacak en az iki profesör veya amirden alınacak tavsiye mektubu,

Başvuranın ilgili ülkede gerçekleştirmek istediği çalışma programı, Bu 5 belge, istenen yabancı dilde ve Türkçe olarak birer adet, adayın bağlı bulunduğu kurumu, üniversitesi veya noter tarafından onaylanıp düzenlenerek, başvuruya eklenecek. n ANKARA

11 ÜLKE ARAŞTIRMA BURSU VERİYOR İsviçre: 2 araştırma bursu, 1 sanat bursu. Son başvuru 15 Kasım. Mülakat günü 20 Kasım.
İsrail: 3 araştırma bursu, 2 yaz bursu. Son başvuru 16 Kasım. Mülakat günü 22 Kasım.
Finlandiya: Araştırma bursu. Son başvuru 21 Kasım 2001. Mülakat günü 27 Kasım 2001.
Norveç: 15 aday gösterilecek. Son başvuru tarihi 23 Kasım. Mülakat 29 Kasım 2001.
Slovakya: 2 doktora bursu. Son başvuru tarihi 29 Kasım 2001. Mülakat günü 4 Aralık 2001.
Hırvatistan: 2 araştırma, 5 Hırvat Dili bursu. Son başvuru 3 Aralık. Mülakat 06 Aralık.
Meksika: 2 araştırma veya yüksek lisans bursu. Son başvuru 5, mülakat 11 Aralık.
Moğolistan: 5 araştırma bursu. Son başvuru tarihi 7 Aralık 2001.Mülakat 13 Aralık 2001.
Suriye: 17 Arap dili bursu. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2001. Mülakat günü 20 Aralık.
Ürdün: 15 Arap Dili ve Edebiyatı Bursu. Son başvuru 21 Aralık. Mülakat günü 25 Aralık.
Kuveyt: 4 adet Arapça Dil Bursu. Son başvuru 21 Aralık. Mülakat günü 27 Aralık.

KAYNAK : http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2001/ekim/12/g11.html

 

 

[ Geri Dön ] | [ Site Haritası ] | [ Arama ] | [ Kontakt ] | [ Basın ] | [ Partner ]

Copyright © egitimbursu.com - Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2004-01-05 (7904 okuma)

 

Arama

 

News


Yurtdışında BurslarSTA ÖGRECI KIMLIK KARTISokrates - Leonardo de Vinci - ErasmusENTERNASYONAL BURSLARAkedemik BurslarABD Sporcu KampıABD Sporbursu.Com


 

Duyurular

BURS BANKAMIZ

11.09.2004 TARİHİNDE DÜZENLENDİ. BURS ARAYAN VE BURS VERENLER HABERLEŞECEKLER. _____________________ AMERİKA ’DA YÜKSEK OKUL SPOR BURSUNA MASRAFSIZ BAŞVURU. _____________________ AKADEMIK BURSLARA 20 GÜNDE CEVAP VERİLİYOR. ____________________ 30 MAYIS 2005 SPOR BURSU KAMPINA ABD 'de SON KAYIT TARİHİ _____________________ Site Messenger ve aktüel haberler için ''üye ol'' linkinden kayıt olabilirsiniz.TIKLAYIN


 

Haberler

Copyright 2003 @ eğitimbursu.com
Tasarım ve altyapı düzenlemesi QualitaWeb tarafından yapılmıştır.

Sayfa Üretimi: 0.168 Saniye