tarihinde güncellendi...
 

 

 

INDEX

 

Mesajlaşma


Kayıtlı değilsiniz. Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

Üye Girişi

Nickname:
Şifre:
Gizlilik Kodu: Gizlilik Kodu
Gizlilik Kodu (Rakamla):

Members List Üyeler:
Son Üye: PhilippBook
Bugün: 0
Dün: 0
Toplam Üye: 21840

Online Olanlar:
Ziyaretçiler: 0
Üyeler: 0
Toplam: 0
egitimbursu.com >> Content


Sokrates - Leonardo de Vinci - Erasmus

>> Content » »

Avrupa Birliği Eğitim Programları

Sokrates / Erasmus

Öğrenci Hareketliliği: Erasmus Programında lisans ve yüksek lisans öğrencilerine, üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde bir yüksek öğrenim kurumunda 3-12 ay arasında eğitim olanağı sağlanmaktadır.

 

Akademik Personel Hareketliliği

Üniversite öğretim elemanlarına, bir Avrupa ülkesinde işbirliği yapılan üniversitesinin eğitim programı doğrultusunda 1-26 hafta süreyle misafir Öğretim Görevliliği olanağı sağlanmaktadır.

 

Leonardo Da Vinci

Öğretim elemanlarının öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında öğrencilere, genç işçilere ve yeni mezunlara AB ülkelerindeki işletmelerde staj ve mesleki eğitim olanakları sağlanmaktadır. Öğretim elemanlarına da eğitim, son gelişmeleri, izleme olanağı verilmektedir.

Youth

Türkiye ve AB ülkelerinde yerleşik 15-25 yaşlarındaki gençlere yönelik, 12 aya kadar, Sivil Toplum Kuruluşlarında, barınma, yiyecek ve cep harclığı sağlanmak üzere, gönüllülük esasına dayalı olarak ücret almadan çalışmalarına olanak verilmektedir.

 

2004`ten itibaren geçerli olacak bu anlaşmaya göre Türk gençleri, öğrenciler, meslek eğitimi yapanlar, üniversiteler, meslek eğiti kurumları, sivil toplum örgütleri ve eğitimciler gibi bir çok grup projeler hazırlayıp bu fondan yararlanabilir, AB ülkelerinde egitim ve staj imkanlarını kullanabilirler. Aynı sekilde aynı programlarla Avrupalı gençler de Türkiyeye gelip Türk arkadaşları ile bu tür projeleri yürütebilir.
Gençlerimiz ve egitimcilerimiz için gelişme imkanı arayan bir Türkiye ev ödevlerini yaptığı an 2004 başından itibaren üniversite gençlerimiz egitimlerinin bir kaç semesterini AB nin herhangi bir ülkesinde yapabilirler.

Mesela ERASMUS programı: Yetişkinler eğitimi konularından AB destekli bir çok projeler yapılabilir. Örnegın meslek egitim merkezleri, ücretsiz bilgisayar kurs merkezleri, anne çocuk egitim merkezleri vs.. bircok kurum olusturulup yetişkinlere eğitim imkanları sunulabilir. Üniversiteler arası tecrübe ve dönemsel araştırma grupları değişim imkanı sağlanabilir. Gençlerin proje üretimi konusunda gençlik proje grupları ve egitim seminerleri gerçekleştirilebilir.

Tabiiki bu tür projeler AB destekli projeler olarak yürütülecektir .

Gençler, Eğitimciler, Eğitim Kurumları, Avrupa Birliği Programları hakkında geniş bilgi için:

http://europa.eu.int/comm/education/index_fr.html sayfalarını inceleyiniz.

AB'de eğitim bursu

Türk öğrencilerin AB ülkelerinde eğitim görmelerini sağlayan anlaşma Devlet Planlama Teşkilatı ve AB Komisyonu arasında imzalandı. Anlaşmadan ilk 4 yılda 30 bin öğrencinin yararlanması hedefleniyor

Türk öğrencilere AB 'ye üye ülkelerde eğitim görme fırsatı verecek olan anlaşmanın 2003 yılı için toplam bütçesi 6 milyon euro olarak belirlendi. Bunun yüzde 78'i (yaklaşık 4 milyon 680 bin doları) AB tarafından, gerisi Türkiye tarafından karşılanacak.

Leonardo da Vinci mesleki eğitim, Youth gençlik programlarını Socrates ise eğitimi kapsıyor. Ocak 2004'te Türkiye'nin tam katılım sözleşmesinin imzalanması bekleniyor.
Türkiye'nin bu 3 programa tamamen katılımı için imzalanan sözleşmelerin amacı hazırlık amacını taşıyor. 2003 'te üniversitelerin AB üniversitelerinin normlarına uyumları sağlanacak, diploma ve müfredatlar üzerinde çalışma yapılacak. 2004 yılı için başvurular da 2003 yılı Kasım ayında kabul edilecek.

Yıllık ortalama 10 bin yabancı öğrencinin Türkiye'ye gelebileceği 4 yılda 30 bin öğrencinin program kapsamında AB ülkelerine gönderilebilmesi bekleniyor. AB dahilinde 1999-2000 döneminde Socrates'in alt programı olan Erasmus çerçevesinde Almanya'nın gönderdiği öğrenci sayısı 15 bin 715, İspanya'nın gönderdiği öğrenci sayısı 16 bin 297, Fransa'nın gönderdiği öğrenci sayısı da 16 bin 824 kişi olduğu belirtiliyor. AB dahilinde bu programdan yararlanan toplam öğrenci sayısı da 2001 yıl sonuna kadar 742 bin kişi olabilecektir.

AB’DEN GENÇLERE SUNULAN EĞİTİM OLANAKLARI (http://www.deltur.cec.eu.int/ABden_genclere_egitim.html)

Avrupa Birliği eğitim konusundabirçok programa finansal destek vermektedir. Türkiye, eğitimle ilgili Socrates, Leornardo da Vinci, Youth for Europe gibi Topluluk Programlarına katılabilmek için gerekli başvuruyu yapmış ve 2003 yılı başından itibaren Türkiye’nin de bu programlardan yararlanabilmesi için DPT Müsteşarlığı bünyesinde bir Ulusal Ajans kurulmuştur. Topluluk Programları haricinde, Türk öğrenciler ayrıca Jean Monnet Programı çerçevesinde de AB ülkelerinde eğitim bursu alabilirler.

AB’nin gençlere sunduğu eğitim olanaklarından şu şekilde faydalanılmaktadır:

· Karşılıklı öğrenci değişimi sayesinde 3-12 ay süreyle yurt dışında öğrenim (Erasmus Programı),

· Avrupa Kredi Transfer Sistemi sayesinde diploma ve çalışma dönemlerinin tanınması (Erasmus Programı),

· Avrupa üniversitelerinde öğrenim görmek için burs (Jean Monnet Burs Programı),

· Dil kursları için destek (Lingua Programı),

· Avrupa’da veya Türkiye’de diğer Avrupalı gençlik gruplarıyla ortak etkinlik düzenlemek için mali destek (Youth Programı),

· Avrupa’da gönüllü olarak 6 ila 12 ay arası çalışma olanağı (Youth Programı),

· Mesleki eğitim için ülkelerarası değişim ve yerleştirme projelerine katılma olanağı (Leonardo da Vinci)

AB EĞİTİM PROGRAMLARI:

Gençlere AB tarafından sunulan eğitim olanakları programlar ayrı ayrı incelendiğinde şöyle özetlenebilir:

JEAN MONNET BURS PROGRAMI

Jean Monnet Burs Programı çerçevesinde, Avrupa Birliği’ne üye devletlerden birinde lisansüstü eğitim görmek isteyen öğrencilere, genç kamu ve özel sektör çalışanlarına burs imkanı sağlanmaktadır. Burslar Türkiye’nin katılım stratejisi ile uyumlu konularda öğrenim görmek isteyen kişilere verilir. Program, AB- Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi ve Avrupa bütünleşmesi ile ilgili akademik çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır.

Kimler bu programdan yararlanabilir?

· Lisansüstü öğrenciler

· Genç kamu ve özel sektör çalışanları

Nasıl başvurulabilir?

Dışişleri Bakanlığı, her yıl Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği'ne lisansüstü çalışmalar için öncelikli gördüğü alanların bir listesini sunmaktadır. Programla ilgili bilgi yaklaşık 75 kuruma gönderilmekte, bu kurumlar başvuruları alıp ön elemeyi gerçekleştirmektedirler.

Bu ön değerlendirmede her adayın uygunluğu yaş, üniversite eğitimi, dil becerisi ve teklif edilen çalışmanın tanımlanmış öncelikli alanlarına yakınlığı açısından kontrol edilmektedir. Kazanan adaylar, Yerleştirme Kurumu tarafından yapılacak yazılı sınav ile bu sınavda başarılı olanların katılacağı Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından yapılan sözlü sınav sonucu belirlenmektedir. Jean Monnet Burs Programı kuralları gereğince, burs hakkı kazanabilmek için yazılı ve sözlü sınavların her birinden geçer not olarak 100 üzerinden en az 60 alınması gerekmektedir.

Başvuruları değerlendirme kriterleri nedir?

· Adayın yaşı (en fazla 35 olmalıdır),

· Geçmişteki akademik performansı,

· AB'nin resmi dillerinden birine tam hakimiyeti,

· Adayın üniversitedeki çalışma konusunun uygunluğu,

· Adayın Türk vatandaşı olması gereklidir.

Program adayların kadın/erkek olarak eşit dağılımına da özel dikkat göstermektedir

Hangi kuruluşlar programa katılabilir?

· Bakanlıklar (Devlet, Adalet, Maliye, Milli Eğitim, Çevre, vs...),.

· Kamu kuruluşları (GAP İdaresi, Rekabet Kurumu, Türk Standartlar Enstitüsü. T.C. Merkez Bankası vs...)

· Üniversiteler (Anadolu, Atatürk, Boğaziçi, Akdeniz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, vs...)

· Çeşitli kuruluşlar (İKV, TESK, DİSK, TÜRK-İŞ, Dış Politika Enstitüsü, Türkiye Bankalar Birliği, Ziraat Odalar Birliği vs...)

Kuruluşların tam listesi Dışişleri Bakanlığı'ndan temin edilebilir.

Hangi ülkelere gidilebiliyor?

Herhangi bir Avrupa Birliği üye devletinde eğitim alınabilmektedir.

Ne kadar süreyle Avrupa’da eğitim alınabiliyor?

Seçilen pogramın süresi en fazla bir yıl, asgari süresi üç ay olmalıdır.

Yılda kaç kişiye burs veriliyor?

1990 ile 2002 yılları arasında, Jean Monnet Programı ile toplam 340 üniversite mezununa AB ülkelerinde bulunan üniversitelerde lisansüstü öğrenim yapma olanağı sağlanmıştır. Önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 400 bursiyerin programdan yararlanması öngörülmektedir (yılda 80 bursiyer).

2003-2004 öğrenim yılı için 80 kişi burs almaya hak kazanmıştır. Seçilenlerin 18’i kamu sektöründen, 10’u özel sektörden, 52 kişi ise üniversitelerdendir.

Daha ayrıntılı bilgi için:

Dışişleri Bakanlığı
Balgat / Ankara
Tel: 0.312.287 25 65
Faks: 0.312.287 18 86

http://www.mfa.gov.tr

Avrupa Komisyonu
Türkiye Temsilciliği

Uğur Mumcu cad. No:88
GOP- Ankara
Tel: 0.312.446 55 11
Faks: 0312.446 67 37
http://deltur.cec.eu.in

Bursiyerlerin yerleştirilmeleri ve ödemelerle ilgili bilgi için:

British Council
Esat Cad. No:41
Küçük Esat- Ankara
Tel: 0.312.468 61 92
Faks: 0.312.427 61 82
http://www.britishcouncil.org.tr

SOCRATES PROGRAMI

Socrates, AB’de bütün örgün ve yaygın eğitim programlarını kapsayan genel bir eğitim programıdır. Program kapsamında;

· Karşılıklı öğrenci, öğretim üyesi, öğretmen, kursiyer, eğitim personeli değişimi,

· Ortak programlar ve projeler geliştirilmesi ve yürütülmesi,

· Dil kursiyerlerine, stajyerlere ve her türlü öğrenci ve eğitim personeline üye ülkelerdeki eğitimleri için destek sağlanması,

· Ortak politikalar geliştirme ve bunları yaygınlaştırma amaçlı kısa dönem kurs ve çalışma ziyaretleri yapılması,

· Eğitim sistemleri ve politikalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve gözlenmesi,

· Karşılıklı bilgi, deneyim ve iyi uygulama örneklerinin aktarımını kolaylaştıran ülkelerarası işbirliği ve iletişim ağlarının kurulması,

· Açık ve uzaktan eğitim, diploma ve çalışma dönemlerinin tanınması,

· Eğitsel uygulama ve materyallerin geliştirilmesinde yenilikçi yaklaşımların ve teknolojinin kullanımının desteklenmesini içeren geniş bir alandaki etkinlikler yer almaktadır.

Socrates Programı kapsamında üniversite öğrencilerini doğrudan ilgilendiren program Erasmus’tur. Erasmus ile ilgil detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

ERASMUS PROGRAMI

Erasmus programı Türk üniversite öğrencilerine Avrupa’da eğitim yapabilmeleri için ne gibi olanaklar sağlar?

Erasmus programı, öğrencilere, üniversiteler arasında varılan anlaşmalar ve düzenlemeler çerçevesinde, diğer katılımcı ülkedeki bir üniversitede veya yüksek öğrenim kurumunda 3-12 ay arasında eğitim desteği sağlamaktadır. Avrupa Kredi Transfer Sistemi, (ECTS) sayesinde misafir olunan ülkede geçirilen zaman ve akademik çalışmalar, öğrencinin kendi üniversitesi tarafından tamamen tanınmaktadır.

Kimler bu programdan yararlanabilir?

Programdan ön lisans öğrencileri, lisans 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencileri (Master ve Doktora programları) yararlanabilmektedir. (Üniversite 1. sınıf öğrencileri yararlanamaz.)

Erasmus programı çerçevesindeki öğrenci değişim olanaklarından, Ocak 2004 tarihine kadar sadece seçilen 15 üniversitenin ve bölümlerin öğrencileri yararlanabilecektir. (Seçilen üniversite ve bölümlerin tam listesi ektedir.) Ancak, projeye 2004 başından itibaren Türkiye çapındaki diğer üniversiteler de katılabilecektir. Üniversiteler, Erasmus Programı tarafından desteklenen etkinliklere katılım hakkı alabilmek için Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter/EUC) belgesi almalıdır. Bunun için Avrupa Komisyonuna müracat edilebilmektedir.

Nasıl başvurulabiliyor?

Öğrenciler programlara sadece kendi bağlı oldukları kurumlar aracılığıyla başvurabilmektedirler. Başvurular üniversitelerin Uluslararası ilişkiler / AB ile ilişkiler ofislerine yapılmaktadır.

Hangi ülkelere gidilebiliyor?

AB üyesi ülkeler: Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Fillandiya, İsveç, İngiltere.

Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi ülkeleri: İzlanda, Norveç, Lihteştayn.

AB’ye üye olacak ülkeler: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Kıbrıs, Malta.

Hangi okullara başvurulabiliyor?

Avrupa’da neredeyse bütün okullar Erasmus programına katılmaktadır. Okulların tam listesi programın koordinatörlüğünü yürüten Ulusal Ajans’tan alınabilmektedir. (Ayrıntılı bilgi için Ulusal Ajans’ın www.dpt.gov.tr/abegp adresine başvurulabilir ya da 0312 –2946451 nolu telefondan Tülay Rojay ile görüşülebilir.)

Ancak değişim yapabilmek için öğrencinin eğitimini sürdürdüğü üniversite ile gidilmek istenen üniversite arasında ikili anlaşma olması gerekmektedir.

Ne kadar süreyle Avrupa’da eğitim alınabiliyor?

3-12 ay süreyle yurt dışında öğrenim alınabilmektedir.

Krediler geçerli sayılır mı?

Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile Avrupa üniversitelerinde alınan dersler, Türkiye’de de geçerli sayılmaktadır.

Herhangi bir ücret ödenmesi gerekiyor mu?

Erasmus bir burs programı değildir. Sadece öğrenci değişimi yapabilen kurumların öğrencilerine bireysel olarak, gittiği ülkeye göre değişen miktarda maddi katkı sağlanmaktadır. Erasmus desteği ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora döneminde öğrenci değişimini kapsamaktadır.

Avrupa Kredi Transfer Sistemine dahil olmayan (yaniECTS Etiketi almayan) bir üniversite, öğrenci değişimi yapabilir mi?

Öğrenci değişimi yapabilmek için ECTS Etiketi sahibi olmak şart değildir ama bu etikete sahip üniversitelerin AB Komisyonu ve ülkeleri nezdinde itibarı daha yüksektir. Bu yüzden ECTS etiketi almaları tavsiye edilmektedir. Bu etiketi alan üniversiteler, Komisyon’un resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Yabancı dil öğrenmek için bir Avrupa ülkesine gitmek isteyenlere bu program bir katkı sağlıyor mu?

Erasmus çerçevesinde yurtdışına giden öğrencilerin dil konusunda yeterli olmaları beklenmektedir. Ama yine de yaygın olan Avrupa dilleri (İngilizce, Almanca ve Fransızca) dışında eğitim alması gereken öğrenciler, eğitim öncesinde misafir olarak gidilen ülkedeki yüksek öğretim kurumunun düzenlediği (üç haftadan sekiz haftaya kadar değişen zamanlarda) kurslara öğrenci dil seviyesine uygun olarak katılabilmektedir. Bu kurslara o ülkenin Ulusal Ajansları tarafından mali destek sağlanmaktadır. Düzenlenen kursların listesi için Avrupa Birliği Komisyonu web sayfasına, Ulusal Ajans’ın web sayfasına veya üniversitelerdeki uluslararası ilişkiler ofisine ya da ögrenci işleri ofisine müracaat edebilirsiniz.

Yüksek lisans için Erasmus’tan faydalanan bir öğrenci, doktora için de başvuru yapabilir mi?

Bir kişi, hayatında ancak bir kez Erasmus öğrencisi olabilir. Dolayısıyla, önlisans, lisans, yüksek lisans yahut doktora programlarından herhangi birine ancak bir defa katılabilinmektedir.

Programla ve başvuru koşulları ile ilgili detaylı bilgi için:

Ulusal Ajans Erasmus Programı Koordinatörü

Tülay Rojay

03212-2946451

trojay@dpt.gov.tr

Ulusal Ajans websitesi:

www.dpt.gov.tr/abegp

Erasmus Programı Websitesi:

http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/

 

LINGUA PROGRAMI

Lingua Programı nedir ve neleri içerir?

Socrates Programı’nın bir alt programı olan Lingua Programı Avrupalılara kendi dillerinden farklı olarak, Topluluk üyesi ve aday ülke dillerinden birkaçını öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu programda, Avrupa dillerinin kaliteli, uzun süreli eğitim ve öğretimini yaygınlaştırmak, özendirmek ve desteklemek hedeflenmektedir.

Lingua Programı çerçevesinde dil eğitimi almak için Avrupa’ya gidilebiliyor mu?

Büyük bir olasılıkla 2005 yılı başlarından itibaren dil öğretimiyle ilgili projeleri uygulamaya başlayacak ülkeler, karşılıklı anlaşmalarla Avrupa dillerini birbirlerinin vatandaşlarına öğreteceklerdir. Okullar, üniversiteler, özel kurslar, enstitüler gibi dil eğitim ve öğretimiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar aracılığıyla, bütün üye ve aday ülkelerde kısa ve uzun dönemli dil kursları düzenlenecektir.

Dil kurslarına kimler gidebilir?

Avrupa dillerinin öğretilmesinde hedef kitle, ilkokuldan üniversitelere kadar bütün öğrenciler, eğitimlerini tamamlamış insanlardan emeklilere kadar bütün topluluk ve aday ülke vatandaşlarıdır.

Lingua projeleri kapsamında hangi diller öğretilecektir?

Socrates eğitim programına üye olan bütün ülkelerin dilleri Lingua projeleri kapsamında öğretilecektir. Bunlar; İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Flamenkce, Danimarkaca, Norveçce, İsveçce, Fince, Yunanca, Bulgarca, Çekce, Slovakça, Romence, İzlandaca, Polonyaca, Macarca, Türkçe ve Litvanya, Slovenya, Letonya, Estonya, Malta dilleri ile İrlandaca ve Lüksemburgça gibi az öğretilen ve kullanılan dillerdir.

Programla ve başvuru koşulları ile ilgili detaylı bilgi için:

Ulusal Ajans Lingua Programı Koordinatörü

Hakan Yazıcı

03212-2945516

hyazici@dpt.gov.tr

Ulusal Ajans websitesi:

www.dpt.gov.tr/abegp

Lingua Programı Websitesi:

http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes

/socrates/lingua/index_en.html

YOUTH (GENÇLİK) PROGRAMI

Youth, AB üye ve aday ülke gençlerinin değişim programlarından yararlanmalarını iyileştirmek, geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla düzenlenmiş, farklı eğitim sistemlerinin tanıtılması, ortak çalışma programlarının hazırlanması ve okullar arası bilgi ağının oluşturulmasını sağlamak üzere uygulanan bir topluluk programıdır.

Program çerçevesinde sunulan olanaklardan 15-25 yaş arası gençler faydalanabilmektedir. Ancak gençler programa kişisel olarak başvuramamaktadırlar; program aşağıda belirtilen şartlara uyarak oluşturulan projelere finansal destek sağlamaktadır.

Youth Programı gençlere ne gibi olanaklar sağlar?

Youth Programı 5 alt programdan oluşur:

a. Avrupa için Gençlik,

b. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH),

c. Gençlik Girişimleri,

d. Ortak Eylemler ve

e. Destek Faaliyetleri.

Bu programların bazıları gençleri doğrudan ilgilendirirken (Eylem 1, 2 ve 3), bazıları da eğitim kurumları ve eğitimcilere yöneliktir. Program, gençlere şu olanakları sunmaktadır:

·Gençlik Değişimleri ve Gençlik Buluşmaları farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelme fırsatı vermektedir. Türk gençleri de değişimlerden yararlanabilir, bu buluşmaları organize edebilir ya da organize edilmiş buluşmalara katılabilmektedirler. (Avrupa için Gençlik Eylemi)

·Gençler, çevre, sanat ve kültür, yeni teknolojiler, spor…v.b. gibi geniş bir etkinlik alanındaki yerel projelere Avrupa gönüllüsü olarak katılıp, 12 aya kadar yurtdışında kalabilmektedirler. (Avrupa Gönüllü Hizmeti Eylemi)

·Bu çerçevede, gençler yerel düzeyde bir proje yürütmek için de destek alabilmektedirler. Amaç, gençlere girişimci ruhlarını ve yaratıcılıklarını geliştirme ve ortaya koyma şansı vermektir. (Gençlik Girişimleri Eylemi)

Kimler katılabilir?

Gençlik Programı çerçevesinde düzenlenen etkinliklerden veya hizmetlerden yaşları 15 ile 25 arasında olan gençler yararlanabilmektedir.

Aşağıda belirtilen gruplar Gençlik Programı’na katılabilirler:

· Gençlik değişim programı organize etmek ya da kendi yerel topluluklarında bir girişim başlatmak isteyen öğrenci grupları,

· Avrupa Gönüllü Servisine katılmak isteyen öğrenciler,

· Edindikleri deneyimi ilerletmek isteyen eski gönüllüler,

· Gençlik kuruluşları,

· Gençlik liderleri,

· Genç çalışanlar,

· Gençlik ve yaygın eğitim alanında faaliyet gösteren proje yöneticileri ya da düzenleyicileri,

· Kar amaçlı olmayan diğer kuruluş, dernek ya da yapılar.

‘Avrupa İçin Gençlik’ Alt programına katılım şartları nedir?

Gençlik değişimi, iki ya da daha çok ülkeden gelen ve farklı altyapılara sahip genç gruplarını bir araya getirmekte; bu gruplara birçok farklı konuda tartışma ve bu arada da birbirlerinin ülkeleri ve kültürleri hakkındabilgi sahibi olma olanağı vermektedir.

Her gençlik değişiminde, bir ev sahibi grup ve bir ya da daha çok gönderen grup olması gerekmektedir. Değişim programlarının gerçekleşmesi için once bir proje hazırlanması gerekir. İlk aşama, proje fikrinin tartışılacağı bir grup oluşturmak ve bunun nasıl gerçekleştirileceğine karar vermektir. İkinci aşama, gelecekte gerçekleştirilecek değişim için bir ya da daha çok ortak belirlemektir. Ortakların bulunması konusunda Ulusal Ajans yardımcı olmaktadır.

Projenin içeriğinin, gençlerin eğitim sürecine ve içinde yaşadıkları Avrupa boyutu/uluslararası boyut hakkındaki farkındalılıklarının artırılmasına katkıda bulunması gerekmektedir.

Bir gençlik değişiminin, grup lideri ya da liderleri hariç, en az 16 en çok 60 katılımcısı olması; ulusal gruplardan katılımcı sayısı dengesine dikkat edilmesi hedeflenmektedir.

Program ülkeleri arasında gerçekleşen değişimler, iki taraflı, üç taraflı ya da çok taraflı olabilmekte; tüm değişimlerin en az bir adet AB Üye Devleti içermesi öngörülmektedir.

Bazı durumlarda, çok taraflı değişimler ‘gezici’ olabilmektedir. Başka bir deyişle, etkinlik süresince değişim grubu birden fazla ülkede çalışmalarını sürdürebilmektedir.

Değişim etkinliğinin süresi, seyahat süresi hariç, 6 ile 21 gün arasında planlanmaktadır.

Topluluk hibesi, diğer kamu ve/veya özel katkılarla beraber eş finansmana dayanmaktadır. Projenin tüm maliyeti Youth Programı tarafından karşılanmamaktadır. Bu nedenle, tüm ortakların nakdi katkıları, projenin tüm maliyetinin karşılanması için çok büyük önem taşımaktadır. Katılımcıların, bütçeye fon bulma açısından da çalışmaları beklenmektedir.

Aşağıdaki etkinlikler, GENÇLİK programı çerçevesindeki hibeler için uygun DEĞİLDİR:

· Kuruluşların resmi toplantıları,

· Tatil gezileri,

· Dil kursları,

· Okul sınıfı değişimleri,

· Akademik çalışma gezileri,

· Gösteri turları,

· Yarışmalar,

· Turizm olarak nitelenebilecek değişim etkinlikleri,

· Kar amacı güden değişim etkinlikleri,

· Çalışma kampları (kendi başına amaç olamaz)

· Spor etkinlikleri (kendi başına amaç olamaz),

· Kültürel etkinlikler (kendi başına amaç olamaz.)

Youth Programı, olanakları kısıtlı (kültürel, coğrafi ya da sosyo-ekonomik açıdan daha az öncelikli kesimlerden gelen ya da engelli) gençlerin katılımını, özellikle teşvik etmektedir. İlk kez Avrupa ülkelerineseyehat edecek gençlerin katılımına da özel önem verilmektedir.

Eğer makul nedenler mevcut ise ve sayıları kesin sınırlı ise, bazı istisnai durumlarda 15 yaşından küçük ya da 25 yaşından büyük katılımcılara da yer verilmektedir.

Değişim için AB’nin verdiği hibeler şunları içermektedir:

Başka ülkeye gidecek gençler ve liderlerinin;

· Fiili seyahat masraflarının % 70’i (gençlerin ve grup liderlerinin),

· Ön hazırlık ziyaretine katkı,

· Katılımcıların ve etkinliklerin hazırlanması için bir götürü miktar (sigorta dahil),

· Özel gereksinimleri bulunan gençlere ya da etkinliklerin özel niteliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek fiili istisnai masraflar.

Ev sahibi grubun;

· Etkinliklerin ve katılımcıların hazırlanması götürü miktar (sigorta dahil),

· Genel etkinlik masraflarının karşılanması için proje başına götürü miktarı,

· Her katılımcı için (gençler ve grup liderleri) gün başına sabit oran,

· Özel gereksinimleri bulunan gençlerle ya da etkinliklerin özel niteliğine göre ortaya çıkabilecek fiili istisnai masraflar.

‘Avrupa Gönüllü Hizmeti’ alt programına katılım şartları nedir?

Bir AGH projesi, bir gence, normal olarak 6 ile 12 ay arasında değişen belirli bir süre için, başka bir ülkede gönüllü olma olanağı sağlamaktadır. Gönüllü hizmet etkinlikleri örneğin çevre, kültür ve sanat, çocuklarla, gençlerle ya da yaşlı insanlarla ilgili etkinlikler, kültürel miras ya da spor ve boş zaman etkinlikleri alanlarında olabilmektedir.

Gönüllülerin katılacakları etkinliklerin, aşağıdaki genel prensiplerle uyumlu olması gerekmektedir:

· Gönüllünün yaşadığı ülke dışında bir ülkede gerçekleştirilmeli,

· Kar amacı gütmemeli ve ücret karşılığı olmamalı,

· Gönüllü, gönderen ve ev sahibi kuruluşlar tarafından ortak olarak planlanmalı, uygulanmalı ve takibi yapılmalıdır,

· Ev sahibi kuruluşa ve yerel topluluğa bir ek değer katmalı,

· İş ikâmesini veya askerlik hizmeti ya da hizmet şekillerini içermemeli,

· En az bir AB Üye Devleti içermelidir.

Gönüllü hizmet projelerinin büyük bir çoğunluğu, bire bir düzeyde yapılmaktadır, yani bir gönüllü bir ülkeden bir diğer ülkeye gitmektedir. İki ülkeyi içeren bu projeler, doğrudan Program ülkelerindeki Ulusal Ajanslar tarafından işleme alınmaktadır (bkz. bölüm B.2)

Ev sahibi ve gönderen kuruluş, her tür sivil toplum kuruluşu, dernek, yerel bir yetkili ya da kar amacı gütmeyen başka bir yerel inisiyatif olabilmektedir. Ev sahibi ve gönderen kuruluşların statüsü, amaçları ve projenin kendisinin kar amacı gütmemesi öngörülmektedir.

AGH Eylemi, 18 ile 25 arasında olan tüm gençlere açıktır. Olanakları kısıtlı gençlere, bu durumun kanıtlanmış olması koşulu ile, üst yaş sınırı ile ilgili bazı istisnalar tanınmaktadır; bu gibi durumlar tek tek ele alınmaktadır.

Katılım için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmemektedir. Gönüllülerin yol masrafları, sigortaları, yemek ve kalacak yer gereksinimleri ile kendilerine verilecek olan küçük bir ödenek, GENÇLİK programından gelen hibe ile karşılanmaktadır.

Gönüllülerin, zamanlarını ve emeklerini yerel topluluğa yarar sağlayacak bir projeye ayırmaları karşılığında,becerilerini ortaya koyma, kültürel ve sosyal yetilerini geliştirme ve geleceklerine hazırlanma fırsatı bulmaları hedeflenmektedir. Gönüllü hizmetleri süresince, gönüllülerin, düzenlenen her eğitim toplantısına katılması ve kendilerine verilen pratik işleri yapmaktan sorumlu olmalarının yanı sıra, ev sahibi kuruluşa ve topluluğa katkıda bulunmak doğrultusunda genel bir yükümlülük de taşımaları beklenmektedir.

AGH projelerini tamamlayan bütün gönüllüler, GENÇLİK programından sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi tarafından imzalanmış bir AGH sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar. Bu sertifikalar, Ulusal Ajanslar ya da doğrudan Avrupa Komisyonu tarafından dağıtılmaktadır.

Youth Programına nasıl başvurulur?

Programın Türkiye’de uygulanmasından sorumlu olan kurum Ulusal Ajans’tır. Ulusal Ajans, Avrupa Komisyonu, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki proje rehberleri ve de gençler arasında bir bağ görevi üstlenmektedir ve kilit iletişim noktasıdır. Ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun belirlemiş olduğu ölçütler doğrultusunda, projelerin seçimini yapmak da sorumlulukları arasındadır. Dolayısıyla, programın yararlanıcıları için birincil bilgi kaynağıdır.

Ulusal düzeyde mali destek için yapılan başvuruların büyük bir çoğunluğu, Ulusal Ajanslar tarafından işleme alınmaktadır. Projeler, gençlik alanında ve gençlik etkinlikleri konusunda bilgi sahibi kişilerden oluşan ulusal seçim panelleri tarafından seçilmektedir. Seçimler, Avrupa Komisyonu’nun kuralları uyarınca yapılmaktadır.

Ancak, Gençlik Buluşmaları (Eylem 1), Avrupa çapında projeler (Eylem 2), başvuru sahiplerinin Akdeniz ortak ülkelerinde bulunduğu projeler, ve Avrupa gençlik sivil toplum kuruluşları (AGSTKlar) tarafından sunulan projeler gibi, belirli bazı projeler, doğrudan Avrupa düzeyinde ele alınmakta ve seçimler, Avrupa Komisyonu tarafından yapılmaktadır. Seçim panelleri de Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajanslar, Ulusal Koordinatörler ve Avrupa Gençlik Forumu’ndan gelen temsilcilerden oluşmaktadır.

Program çerçevesindeki projeler için belirli bir başvuru tarihi var mı?

Program ülkelerini içeren ve ulusal düzeyde seçilen projeler için, yılda beş başvuru tarihi vardır:

Projenin başlama tarihi

Başvuru için son tarih

1 Mayıs ile 30 Eylül arası

1 Şubat

1 Temmuz ile 30 Kasım arası

1 Nisan

1 Eylül ile 31 Ocak arası

1 Haziran

1 Aralık ile30 Nisan arası

1 Eylül

1 Şubat ile 30 Haziran arası

1 Kasım

Avrupa düzeyinde seçilen tüm projeler ve üçüncü ülkeleri içeren projeler için ise, yılda üç adet son başvuru tarihi vardır:

Projenin başlama tarihi

Başvuru için son tarih

1 Temmuz ile 31 Aralık arası

1 Şubat

1 Kasım ile 30 Nisan arası

1 Haziran

1 Nisan ile 30 Eylül arası

 

Belirtilen tarihler postalanan gün olarak tanımlanmaktadır. (örn. posta damgası)

Programla ve başvuru koşulları ile ilgili detaylı bilgi için:

Ulusal Ajans Youth Programı Genel Koordinatörü

Fatih Türkmen

0312.2946414

fturkmen@dpt.gov.tr

Ulusal Ajans internet sitesi:

www.dpt.gov.tr/abegp

Youth Programı Internet Sitesi:

http://europa.eu.int/comm/youth

LEONARDO DA VINCI MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI

Leonardo, her yaşta ve meslekteki insan gücünü toplumun ihtiyaçları doğrultusunda eğitmek amacıyla düzenlenmiş bir programdır. Program çerçevesinde mesleki eğitim alanında ülkeler arası işbirliği projeleri finanse edilmektedir. Özellikle eğitim kurumları ile girişimciler arasında bilgi alışverişini destekleyen ve yenileşmeye yönelik projelerin teşviki amaçlanmaktadır.

Programın son yararlanıcıları ağırlıkla gençler olarak belirlenmiştir. Ancak gençler, kişisel olarak başvuru yapamamakta; Leonardo Programı çerçevesinde AB’den destek alan kurum ve kuruluşların düzenledikleri eğitim programlarına katılabilmektedirler.

Programın Türkiye’de uygulanmasına 2004 yılında başlanacaktır. Şu aşamada kurumlar programa katılabilmek için proje üretmekte ve bu projeye Avrupa ülkelerinden ortak arama aşamasındadır.

Aşağıda sunulan bilgiler daha çok eğitimle ilgili kurum ve kuruluşları ilgilendirmektedir. Bu bilgiler yaygınlaştıkça Türkiye’den daha fazla kurumun programa dahil olacağı ve dolayısıyla Türk gençlerinin AB’nin desteklediği mesleki eğitim olanaklarından daha fazla faydalanabileceği düşünülmektedir.

Programdan kimler yararlanabilir?

· Yüksek öğrenim kurumlarına kayıtlı olan gençler,

· Genç işçiler,

· İş arayanlar,

· Yeni mezunlar,

· Eğitmenler,

· İnsan kaynakları yöneticileri,

· Yabancı dil uzmanları.

Programa kimler proje sunabilir?

Mesleki eğitimde yer alan özel, resmi, yarı-resmi kurum ve kuruluşlar tarafından teklif verebilmektedir (özel şahıslar teklif verememektedir).

Potansiyel proje sahipleri şunlar olarak tanımlanmıştır:

· Ulusal kanunlara ve/veya esaslara göre mesleki eğitim, ileri-mesleki eğitim, yenileme-eğitimi veya yeniden-eğitimden sorumlu kuruluşlar, eğitim kurumları (üniversiteler dahil),

· Mesleki eğitim araştırma ve analizinden sorumlu araştırma merkezleri ve kuruluşları,

· İşletmeler, özellikle KOBİ’ler ve el sanatları sektörü, mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren işyerleri dahil özel veya resmi firmalar,

· Ticaret odası vb. dahil meslek örgütleri,

· Yerel veya bölgesel organlar ve kuruluşlar,

· Kâr amacı gütmeyen birlikler, gönüllü dernekler ve sivil toplum örgütleri (STK).

Programın Faaliyet Alanları nedir?

AB’den destek alan beş ayrı faaliyet alanı vardır: (Bu faaliyet alanları ile ilgili daha detaylı bilgiyi http://www.europa.eu.int/comm.education/leonardo/leonardo2.html web adresinden alabilirsiniz.

a. Hareketlilik (mobility):

"Hareketlilik" programları çerçevesinde ülkeler arası yerleştirme projeleri, ülkeler arası karşılıklı değişim projeleri, çalışma ziyaretleri (özel bir statüsü vardır, daha detaylı bilgi için Hareketlilik konusundaki rehbere bakınız) için finansal destek verilmektedir.

b. Pilot projeler:

Pilot projeler, yenileşme sürecini hareketlendirmek ve eğitimin ve mesleki rehberliğin kalitesini artırma programlarıdır. Bu kapsamda "konulu faaliyetler” olarak adlandırılan az sayıdaki projeye de mali destek sağlanmaktadır. 2003-2004 teklifleri için iki özel konu belirlenmiştir: “Kalite” ve “Kültürlerarası Diyalog.”

c. Dil yeterlilikleri:

Bu projeler, mesleki eğitim kapsamında dil ve kültürel yeterliliklerin artırılması ile ilgilidir. Teklifler; öğretim materyallerinin tasarımı, test edilmesi ve tanınması,değerlendirilmesi ve yayılmasına yönelik olabileceği gibi farklı mesleki ve ekonomik sektörlerin belirli ihtiyaçlarına göre hazırlanmış yenilikçi öğretim metotları konusunda da olabilmektedir. Aynı zamanda dil konusundaki denetimlerin ve kendi kendine dil öğrenmeye dayalı yenilikçi pedagojik yaklaşımlar geliştirilmesi ve sonuçların dağıtılması ile ilgili de çalışılabilmektedir.

d. Ülkeler arası ağlar:

Program, Avrupa boyutunda uzmanlık ve yayma (dissemination) konularındaki ülkeler arası ağlar için finansal destek vermektedir. Bu ağların üç fonksiyonu vardır: a. Avrupa uzmanlığı ve yenilikçi yaklaşımların toplanması, süzgeçten geçirilmesi ve temeller oluşturulması, b. Mesleki becerilerle ilgili ihtiyaç analizlerinin ve tahminlerinin iyileştirilmesi, c. Ağ çıktılarının ve proje sonuçlarının Birlik çapında uygun şekilde yayılması/dağıtımı.

e. Referans Kaynakları

Özellikle araştırma ve analizlerde kullanılan Topluluk referans kaynaklarının, karşılaştırılabilir verilerin oluşturulması ve güncelleştirilmesi, başarılı uygulamaların incelenmesi, dağıtımı ve ayrıntılı bilgi alışverişi faaliyetleri, Topluluk finansal desteğinden yararlanabilmektedir.

Topluluk projelere ne kadar mali destek sağlar?

Topluluğun projelere mali katkısı, toplam maliyetlerin belli bir tutarını aşmamaktadır. Bundan dolayı ortak finansman çalışmaları, programın ana ilkesidir. Leonardo da Vinci programı kapsamında AB mali desteği ile karşılanmayan giderler Topluluk dışı kaynaklardan (özel, kamu, ortaklığa dayalı kaynaklar veya bunların kombinasyonu gibi) karşılanmaktadır.

Projenin türüne göre bu katkı oranı aşağıdaki miktarları aşamaz:

Faaliyet alanları

Maliyetler üzerinden en yüksek finansal katkı (yüzde olarak)

Yıllık ve her proje bazındaTopluluk mali desteğinin tavan miktarı (Euro)

Hareketlilik (mobility)

İhtiyaca göre

Her yararlanıcı ve yerleştirme veya karşılıklı değişim başına 5000

Pilot projeler

Konulu faaliyetler için

% 75

200 000

300 000

Dil yeterlilikleri

% 75

200 000

Ülkeler arası ağlar

% 50

150 000

Referanskaynakları

% 50 – 100

200 000 (300 000’e kadar olabilir)

Projeler ne kadar sürebilir?

Topluluğun mali desteğinin süresi faaliyet alanının süresine bağlıdır. Projenin, AB mali desteğinin azami süresi içinde bitirilmesine dikkat edilmelidir.

Her bir faaliyet alanı ile ilgili şartlar aşağıda özet halinde verilmiştir:

Faaliyet alanı

Azami Süre

Hareketlilik(mobility)

Yerleştirmeler

- Temel eğitimde olanlar

- Yüksek öğrenim öğrencileri

- Genç işçiler ve yeni mezunlar

Karşılıklı değişimler

ProjeHer yerleştirme veyakarşılıklı değişim

2 yıl

3 hafta – 9 ay

3 – 12 ay

2 – 12 ay

2 yıl1- 6 hafta

Pilot projeler

3 yıl

Dil yeterlilikleri

3 yıl

Ülkeler arası ağlar

3 yıl

Referans Kaynakları

3 yıl

Proje teklifleri ne zaman ve nasıl verilmelidir?

Teklif çağrıları Topluluk düzeyinde hazırlanıp Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanmaktadır. Bu çağrılarda teklif vermek için son başvuru tarihleri, tekliflerin seçilme tarihleri, söz konusu çağrı ile ilgili öncelikler ve işleyişe yönelik düzenlemeler mevcuttur.

Ön teklif veesas tekliflerle ilgili son başvuru tarihleri 2000, 2002 ve 2004’de yayınlanacak Topluluk teklif çağrılarında belirtilmektedir. Proje sahipleri ilan edilen tarihlere uymak kaydıylaistedikleri yıl teklif verebilirler.

Teklif vermek isteyen proje sahiplerinin özel Leonardo da Vinci başvuru formunu doldurması zorunludur. Hareketlilik(mobility) faaliyet alanı için bir başvuru formu, diğer faaliyet alanları için de (pilot projeler, konulu faaliyetler, dil yeterlilikleri, ülkeler arası ağlar ve referanskaynakları için) ayrı bir başvuru formu bulunmaktadır.

Bu formlar Leonardo da Vinci programı web sitesinin http://europa.eu.int/comm/education

adresinden temin edilebilmektedir.

Programla ve başvuru koşulları ile ilgili detaylı bilgi için:

Ulusal Ajans Leonardo Programı Genel Koordinatörü

Emin Şenver

0312-2946418

esenver@dpt.gov.tr

Ulusal Ajans Websitesi: www.dpt.gov.tr/abegp

Avrupa Birliği ile ilgili link:

 

 

 

[ Geri Dön ] | [ Site Haritası ] | [ Arama ] | [ Kontakt ] | [ Basın ] | [ Partner ]

Copyright © egitimbursu.com - Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2003-11-16 (57176 okuma)

 

Arama

 

News


Yurtdışında BurslarSTA ÖGRECI KIMLIK KARTISokrates - Leonardo de Vinci - ErasmusENTERNASYONAL BURSLARAkedemik BurslarABD Sporcu KampıABD Sporbursu.Com


 

Duyurular

BURS BANKAMIZ

11.09.2004 TARİHİNDE DÜZENLENDİ. BURS ARAYAN VE BURS VERENLER HABERLEŞECEKLER. _____________________ AMERİKA ’DA YÜKSEK OKUL SPOR BURSUNA MASRAFSIZ BAŞVURU. _____________________ AKADEMIK BURSLARA 20 GÜNDE CEVAP VERİLİYOR. ____________________ 30 MAYIS 2005 SPOR BURSU KAMPINA ABD 'de SON KAYIT TARİHİ _____________________ Site Messenger ve aktüel haberler için ''üye ol'' linkinden kayıt olabilirsiniz.TIKLAYIN


 

Haberler

Copyright 2003 @ eğitimbursu.com
Tasarım ve altyapı düzenlemesi QualitaWeb tarafından yapılmıştır.

Sayfa Üretimi: 0.317 Saniye