tarihinde güncellendi...
 

 

 

INDEX

 

Mesajlaşma


Kayıtlı değilsiniz. Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

Üye Girişi

Nickname:
Şifre:
Gizlilik Kodu: Gizlilik Kodu
Gizlilik Kodu (Rakamla):

Members List Üyeler:
Son Üye: PhilippBook
Bugün: 0
Dün: 0
Toplam Üye: 21840

Online Olanlar:
Ziyaretçiler: 0
Üyeler: 0
Toplam: 0
egitimbursu.com >> Content


Genel Bilgi

>> Content » »

Yurtdışı eğitiminde karşılaşabileceğiniz en önemli engel vizedir, çünkü vize alınması şansa, hazırlanan evraklara, gerçek niyete ve daha bir çok nedene bağlı olarak çok kolay veya çok zor ve bazen hatta imkansız olabilir.

Türkiye'den ekonomik nedenlerle batı ülkelerine göç dalgası devam edecektir ve bu devam ettiği sürece de gelişmiş ülkelerin vize engeli karşımıza çıkacaktır.

Vize gelişmiş ülkelere göç edenlerin konut, ısınma, iş, sağlık, eğitim vb gibi ihtiyaçlarını karşılamak o ülkenin ekonomisini çökertecek, ülkedeki sosyal dengeleri de alt üst edecektir.

Niyetinizi açıklayan sorular
Niyetinizin ne olduğunu, vize başvurunuz esnasında ilgili konsolos sizi sorgulayarak öğrenmeye çalışacaktır . Bu vize görevlisi için çok kolaydır. Türkiye 'de ekonomik zorluk çeken, işi olmayan, iş bulması kolay olmayan birinin vize alması mümkün değildir.

Vizeyi önceden düşünün!
Vize alamadıktan sonra, doğru bir aile veya okul seçmiş olmanız veya kendinizi buna hazırlamış olmanız hiç bir anlam ifade etmeyecektir. Yurtdışında eğitim için birinci önceliğiniz gideceğiniz ülkeye vize alıp alamayacağınızı düşünmek olmalıdır. Vize alamayacağınız açıkça belli ise boşu boşuna zaman harcamış olursunuz.

Vizede aranılan temel şartlar?
Vizede aranılan temel şart, sizin niyetinizdir. Yurtdışında eğitim üzeri gitmek istediğiniz ülkeye yerleşmek, orada çalışmak, daha iyi bir yaşam kurmak niyetindeyseniz vize almanız neredeyse imkansızdır.

Ülkeler çalışmak ve bu şekilde işsizliği artıracak kişilerin değil, getirecekleri dövizle ekonomilerine katkıda bulunacak kişilerin ülkelerine gelmesini istemektedir.

En Önemlisi
Ekonomik gücünüz çok iyi ise, vize almanızda bir sorun yaşamazsınız. Vize almada en önemlisi, sizin veya ailenizin maddi gücüdür. Ekonomik gücünüz yeterli değilse, vize almanız imkansızdır.


Vizede İpuçları

Bankada yüklü miktarda para gösteriniz.
Paranız varsa bunu ispatlamalısınız. Paranızın tümü tek bir hesapta ve tek bir bankada olmalıdır. Paralarınızı toplayıp tek hesapta göstermeniz gerekir. Göstereceğiniz hesabınız uzun zamandır işleyen ve girdisi çıktısı olan bir hesap olmalıdır. Vize başvurunuza bir kaç hafta kala bankaya birden bire para yatırmış olmanız, birilerinden borç aldığınız anlamına gelebilir.

Amacınız ve eğitiminiz
Yurtdışında İngilizce öğrenmek istiyorsanız mantıklı nedenleriniz olmalı. Nedenleriniz mantıklı ve kabul edilebilir olmalıdır.

Sakin ve inandırıcı
Görevli sorularını, bir kaç defa ve her defasında farklı şekillerle soracak ve yalan söyleyip söylemediğinizi ortaya çıkarmaya çalışacaktır. Görevli sizi sinirlendirebilecek soruları yöneltebilir. Cevaplarınız mantıklı ve kabul edilebilir olmalıdır.

                                          


Vizede sıkça sorulan sorular:

- Para
İster turist ister eğitim amacıyla gidin, bu amacınızı gerçekleştirmek için ekonomik gücünüzün iyi olması gerekir. Her ülke, ekonomilerine döviz kazandıracak yabancıların gelmesinden memnunluk duyacaktır.

- Amaç
Eğitim amacıyla gidiyorsanız, Türkiye'deki mezun olduğunuz okul ve bölümle, yurtdışında almayı düşündüğünüz okul arasında ilişki önemli

- İş
Türkiye'de ne iş yapıyordunuz? En son hangi işte çalıştınız? Çalıştığınız işte sigortanız var mı? Çalıştığınız işyeri, amacınızla ilgili miy?

- Eğitiminiz
Ne zaman ve hangi bölümden mezun oldunuz? Mezun olduğunuz dalla ilgili bir iş yapıyor musunuz? Hangi işlerde çalıştınız? Okuldan bir kaç yıl önce mezun olduysanız bu süreçte bir işyerinde çalışıyor olmanız aranır.

- Maddi Durumunuz
Aylık kazancınız ne kadar? Amacınızı gerçekleştirecek maddi gücünüz var mı?

- Akrabalar
Eğer, orada yerleşik akrabanız varsa maddi durumları çok çok iyi değilse sizin de yerleşeceğiniz düşünülecektir.

- Ailenizin durumu
Ailenizde geçimi kimler sağlıyor, eşiniz, anneniz, babanız kardeşleriniz ne iş yapıyor? Kaç çocuğunuz var ve eşiniz şu anda nerede oturuyor?

------------------------------------------------------

 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik


3 Kasım 1994 tarih ve 22100 sayılı Resmi Gazetede ve 21 Şubat 2001 tarih ve 24325 sayılı resmi gazetede yayınlanan değişiklikleriyle


BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
 

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, üniversitelerin öğretim elemanı ve kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı veya uygun göreceği kurum tarafından yapilan sınavla lisans üstü, 492 sayılı KHK uyarınca lisans öğrenimi için resmi-burslu öğrenci olarak yurtdışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci olarak öğrenim yapacakların yurtdışındaki öğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Madde 2: Bu yönetmelik, yurtdışında örgün öğretim kurumlarında lisans ve lisans üstü düzeyde öğrenim yapacak resmi-burslu öğrenciler ile özel öğrenci olarak kendi hesaplarına ilk, orta, lisans ve lisans üstü düzeyde öğrenim yapacak öğrencilerin uymaları gereken esasları kapsar. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışında okutmak istedikleri öğrenciler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 223 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Madde 3: Bu yönetmelik, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Madde 4: Bu yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,
Büyükelçilik ve Konsolosluk, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiligi ve Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarını,
Müşavirlik, eğitim müşavirliğini,
Ataşelik, eğitim ataşeliğini,
Yükseköğretim, ortaöğretime dayalı en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümünü,
Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi.
Lisans üstü: Yükseklisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik öğretimini.
Öğrenci, yurtdışında öğrenim yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenciliği tanınan kişiyi
Resmi-burslu öğrenci, birinci madde esaslarına göre seçilerek yurtdışına zorunlu hizmet karşılığında lisans ve lisans üstü düzeyde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya ilgili kurumlarca karşılanan öğrenciyi,
Resmi-burssuz öğrenci, resmi-burslu statüde öğrenim yapmakta iken çeşitli nedenlerle bursu kesilen ve öğrenimini kendi imkanları ile sürdüren öğrenciyi,
Özel öğrenci: Yurtdışında öğrenimleri süresince her türlü masrafları, kendi imkanları veya özel kuruluşlar tarafindan karşılanan öğrenciyi,
Esas öğrenim: Yurtdışında dil öğreniminden sonra başlayan ve daha önce tamamlanan öğrenim düzeyinin üstünde bir öğrenim ile o ülkenin eğitim sisteminin gereği olarak yapılan hazırlık ve tamamlama öğrenimi,
ifade eder.


İKİNCİ KISIM
 

Başvuru Süresi ve Şekli, İstenilen Belgeler, Öğrenimle İlgili Hükümler
Madde 5: Özel öğrencilerin başvuruları her yıl bir Haziran'da başlar ve ertesi yıl otuz Nisan'a kadar on bir ay süre ile devam eder.
Madde 6: Özel öğrenciler, Bakanlıkça hazırlanacak başvuru dilekçesine öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili gerekli belgeleri ekleyerek yurtdışında müşavirlikler ve ataşelikler, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklar vasıtasıyla, yurtiçinde kendileri doğrudan Bakanlığa başvurabilirler.
Madde 7: Özel öğrencilerin öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili gerekli belgeler her yıl Bakanlıkça belirlenir.
Madde 8: Bir kişinin özel öğrenciliğinin bakanlıkça tanınabilmesi için ilgilinin 7 nci maddeye göre her yıl tesbit edilecek belgeleri tamamlaması ve Devlet memuru olmaması sarttır.
Madde 9: Yurtdışında bulunan işçilerin, yurtdışında yerleşik Türk ailelerinin ve sürekli görevle yurtdışında bulunanların ilk ve ortaöğretime devam edecek olan çocuklarının öğrenciliklerinin tanınmasiyla ilgili işlemleri, Yurtdışı Ilişkiler Genel Müdürlüğü ile bölgesi içinde bulundukları eğitim müşavirliği veya ataşeliğince, bunların bulunmadığı yerlerde ise konsolosluklarca yapılır.
Madde 10: Yurtdışında  lisans ve lisans üstü seviyede öğrenim yapacakların öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili işlemler Yükseköğretim Genel Müdürlüğü ile bölgesi içinde bulundukları eğitim müşavirligi veya ataşeliğince, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklarca yapılır.
Madde 11: Yurtdışında resmi-burslu statüde öğrenim yapmaya hak kazanan öğrenciler ile özel öğrenciliginin tanınması için başvuruda bulunanlardan, daha önceki öğrenimlerinden dolayı veya herhangi bir nedenle zorunlu hizmetle yükümlü olanlar, zorunlu hizmetini yaptığını, parasal karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını belgelendirmek zorundadır.
Özel öğrenciliğini tanıtmak isteyenlerden, daha önce burs almadığı halde, yasalar gereğince zorunlu hizmeti bulunanların bu hizmetlerini ertelettiklerini belgelendirmeleri gerekmektedir.
Madde 12: Öğrenciliklerinin tanınmasi için yurtdışından basvuruda bulunanlara, öğrencilik tanıma işlemleri tamamlanincaya kadar müşavirlikler veya ataşeliklerce, bunlarin bulunmadigi yerlerde ise konsolosluklarca bir defaya mahsus olmak üzere, altı ay süre ile askerlik ve pasaport işlemlerini yaptirabilmeleri için ilgili mercilere verilmek üzere öğrenci olduklarına dair belge düzenlenir. Bu gibilere izin belgesi düzenlenmez.
Madde 13: Yurtdışında öğrenim yapacak öğrenciler, öğrenim yerlerine gitmeden önce Bakanlığın belirleyeceği işlem ve belgeleri tamamlamak, öğrenim yerlerine vardıklarında müşavirlik veya ataşeliğe, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluğa varış tarihlerini bildirerek adlarına dosya açtırmak zorundadırlar.
Dosyası açılan öğrencilerin bütün işlemleri (pasaport, askerlik, izin v.b.) müşavirlik veya ataşeliklerce, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklarca yapılır.
Özel öğrenciler, öğrenciliklerinin tanındığı tarihten itibaren altı ay içerisinde müşavirlige veya ataşeliga, bunlarin bulunmadigi yerlerde konsolosluga basvurarak dosya actirmadiklari takdirde öğrenci tanıtma fişleri dosyaları kapanmak üzere Bakanlığa iade edilir.
Madde 14: Öğrencilere dil öğrenimi icin bir yıl süre verilir. Dil öğrenimi için verilen bu süre, vaktinde haber verildigi ve müşavirlik, ataşelik veya konsoloslukça kabul olunup Bakanlıkça uygun görülen bir özüre dayandığı takdirde altı ay uzatılabilir. Öğrenim yapmak istedikleri ülkenin dili ve edebiyatı ile ilgili bir bölümden mezun olan fakülte veya yüksekokul mezunları, o ülkede lisans üstü seviyede öğrenime başlamak zorundadırlar. Ancak seviye tespit sinavına tabi tutulacağını belgelendirenlere bu sınava girme hakkı tanınır.
Madde 15: Lisans üstü öğrenim yapmak üzere yurtdışına gidenlerin bulundukları ülkenin eğitim sistemi dikkate alınarak, esas öğrenimlerine başlayabilmeleri için okullarınca gerekli görülen hazırlık veya telafi öğrenimi yapmalarına izin verilir.
Madde 16: Resmi-burslu öğrencilerin lisans düzeyindeki öğrenimlerini programlarında gösterilen normal süreler, yüksek lisans  düzeyindeki öğrenimlerini iki, doktora düzeyindeki öğrenimlerini de üç yıllık normal süreler içerisinde tamamlamaları esastır. Ancak, Bakanlıkça lisans düzeyindeki öğrenimini normal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrenciye bir yıl resmi-burslu, bir yıl da resmi-burssuz statüde; yüksek lisans düzeyindeki öğrenciye altı ay resmi-burslu, altı ay da resmi-burssuz statüde; doktora düzeyindeki öğrenciye ise bir yıl resmi-burslu,  bir yıl da resmi-burssuz statüde süre uzatımı verilebilir. Gerekli görülmesi halinde hazırlık veya telafi öğrenimi için bir yıl süre verilebilir.
Ancak, ortaöğretim ve yükseköğretim sistemleri yapı ve işleyiş farklılıkları nedeniyle yukarıdaki sürelere uygunluk göstermeyen ülke üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler için bu süreler kazanılmış hak sayılmaz; öğrencilerin lisansüstü öğrenim süre ve planları, ilgili ülkedeki dış temsilcilikten alınacak ayrıntılı bilgiler doğrultusunda Bakanlıkça farklı belirlenebilir.
Özel öğrencilere de yukarıda açıklanan süreler aynen verilir. İki ve üç yıllık yükseköğrenim kurumlarına devam eden özel öğrencilere de bu oranlara uygun uzatım süresi verilir.
Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ve askerlik yükümlülüğü olmayan öğrencilere ayni düzeyde ancak bir defa daha öğrenim yapma izni verilebilir.
Madde 17: Esas öğrenimlerine başlayan resmi-burslu öğrenciler, üç ay içerisinde öğrenim plan taslaklarını müşavirliğe veya ataşeliğe, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluğa gönderirler. Müşavirlik, ataşelik veya kosolosluklar öğrenim plan taslaklarını tasdik edilmek üzere Bakanlığa gönderirler.
Madde 18: Müşavirlikler, ataşelikler veya konsolosluklar her yıl en geç Aralık ayi sonuna kadar resmi-burslu ve özel öğrencilerin yıl sonu öğrenim durumu formunu doldurarak Bakanlığa gönderirler.
Madde 19: Resmi-burslu öğrencilerin iki aya kadar olan sömestr tatilleriyle ilgili izinleri, müşavirlikler, ataşelikler veya konsolosluklarca verilir. Bunun dışında, süresi ve amacı ne olursa olsun her türlü izin müşavirlik, ataşelik veya konsolosluğun teklifi üzerine Bakanlıkça verilir.
Madde 20: Özel öğrencilerin öğrenim dalının, öğrenim kurumunun ve öğrenim gördüğü ülkenin değistirilmesi, müşavirligin, ataşeliğin veya konsoloslukların iznine bağlıdır. Bu değişikliklerde sömestr kaybı olmaması esastır. Ancak, değişikliğin zorunlu görüldüğü hallerde, en fazla iki sömestrelik kayba izin verilebilir. Uygun görülen değişiklikler müşavirlikler, ataşelikler veya bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklarca yapılır ve Bakanlığa bu konuda bilgi verilir. Ancak resmi-burslu öğrencilerin öğrenim planlarının, öğrenim gördükleri ülkelerin, okulların ve dalların değiştirilmesi konularında Bakanlığın ve ilgili kurumların izni alınır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
 

Resmi-Burslu Öğrencilerle ilgili Mali Hükümler
Madde 21: Resmi-burslu öğrencilerin seçme sınavları ile ilgili esaslar, her yıl Bakanlıkça kurulan bir komisyonca kararlaştırılır ve o yıl için tesbit edilen esaslar hazırlanan sınav kılavuzunda açıklanır.
Yapılan sınav sonucunda resmi-burslu öğrenciliğe aday olanlar tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu almak zorundadırlar.
Madde 22: Resmi-burslu öğrencilerin aylık ödenekleri, yollukları, öğrenim, tedavi ve diğer giderleri, her yıl yeniden düzenlenen ödeme esaslarıyla ilgili tebliğe göre ödenir.
Madde 23: İzin almadan, resmi ve hafta sonu tatilleri haricinde öğrenim yerinden ayrılan resmi-burslu öğrencilerin izinsiz olduklari süre zarfındaki bursları kesilir.
Madde 24: Resmi-burslu öğrencilerin yurtta izinli olarak bir yılda iki aydan fazla kalmaları halinde, üçüncü ayın başından itibaren kendilerine yurtiçi aylığı ödenir.


DÖRDÜNCÜ KISIM
 

Öğrencilikle ilisik Kesme ve Diger Hükümler
Madde 25: Öğrenimlerine basarı ile devam ettikleri halde askerlikle ilgili kanunlarda belirlenen yaş sınırı sonuna gelenlerin, öğrenimini tamamlayanların ve öğrenimden vazgeçenlerin öğrencilikle ilişikleri kesilir.
Madde 26: Öğrenim kurumuna devam etmeyen, öğrenim durumunu belgelendirmeyen ve üst üste iki yıl basarısız duruma düşen öğrencilerin öğrenciliklerinin kesilmesi; müşavirlikler, ataşelikler veya bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklar tarafindan Bakanlığa teklif edilir ve Bakanlıkça bu kişilerin öğrencilikle ilişikleri kesilir.
Madde 27: Yurtdışında öğrenimde bulunan öğrencilerden;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaslığı veya öğrencilik onur ve saygınlığını kıracak harekette bulunanların,
b) Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,
c) Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin,
d) Bölgesinde bulundugu müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,
e) Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlerin,
f) Öğrenciliğin dışında bir işle meşgul olanların,
müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun teklifi üzerine Bakanlıkça öğrencilik tanıma işlemleri ortadan kaldırılır.
Madde 28: Müşavirlikler veya ataşelikler, durumları 1416 sayılı Kanunun 20 nci maddesine uyan özel öğrencilerden resmi-burslu statüye geçmek isteyenlerin başvurularını, bu konudaki görüşlerini de bildirerek Bakanlığa intikal ettirirler. Bunların özel öğrencilik statüsünden resmi-burslu öğrenci statüsüne geçebilmeleri ile ilgili gerekli değerlendirme Bakanlıkça yapılır.
Madde 29: Uluslararası proje, araştırma çalışması veya üniversite bünyesinde yeni teknolojilerle ilgili bir çalışma yaptıklarını belgelendiren öğrencilere, bir yılı geçmemek üzere öğrenim sonu staj izni verilebilir.
Madde 30: Resmi-burslu öğrencilerden yurtdışına gönderiliş amaçlarının üzerinde bir öğrenim yapmak isteyenlerden öğrenimleri sırasında süre uzatımı almamış olanlara, adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça izin verilebilir.
Ancak, öğrenimini en fazla altı ay süre uzatımı alarak tamamlamış olanlardan bir üst öğrenim için karşılıksız olmak koşuluyla okullarından bütün öğrenim ve yaşam giderlerini karşılayacak şekilde burs, asistanlik ücreti gibi maddi kaynak sağlamış olanlara da adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça resmi-burssuz statüde izin verilebilir.
Madde 31: Öğrenimlerine basarı ile devam ettiklerini belgelendiremeyen öğrencilere müşavirlikler, ataşelikler veya konsolosluklarca herhangi bir öğrenci belgesi düzenlenmez.
Madde 32: Resmi-burslu öğrenciler, öğrenim yerlerinden ayrılışlarını ve dönüşlerini müşavirlik, ataşelik veya konsolosluğa bildirmek zorundadırlar.
Madde 33: Bakanlıkça bir öğrencinin öğrencilikle ilişiğinin kesildiği bildirildiğinde müşavirlik, ataşelik veya konsoloslukça bu husus öğrenciye bildirilir. Ayrıca Bakanlıkça, askere sevk tehiri devam edenlerin durumları hakkında ilgili bakanlığa bilgi verilir.
Madde 34: Resmi-burslu öğrencilerden bursu kesilenlerin veya yurda geri çağrılanların durumları hakkında ilgili kurumlara bilgi verilir.
Madde 35: Lisans üstü öğrenim yapan öğrencilerin sevk tehirlerinin uzatılması ile ilgili işlemleri müşavirliklerin, ataşeliklerin veya konsoloslukların teklifi üzerine Bakanlıkça yapılır.
Madde 36: Bakanlar Kurulunun 19.08.1958 tarihli ve 4/10672 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Türk Öğrencilerinin Yabancı Memleketlerde Okumaları ile İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 37: Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 38: Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Geçici Madde 1: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 223 üncü maddesi ile öngörülen yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe konuluncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Ek Madde 2: 3797 sayılı Kanunun 4307 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin (I) bendinin birinci alt bendi uyarınca seçilen resmi-burslu öğrenciler, dil öğrenimlerine baslamadan önce, üç haftadan az olmamak üzere düzenlenecek uyum programına alınırlar. Bu süre Bakanın uygun görmesi halinde dört aya kadar uzatılabilir.

ilgili Link: http://www.laturk.com/consolos/askerlik/askerislem.htm

 

 

[ Geri Dön ] | [ Site Haritası ] | [ Arama ] | [ Kontakt ] | [ Basın ] | [ Partner ]

Copyright © egitimbursu.com - Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2003-10-25 (8661 okuma)

 

Arama

 

News


Yurtdışında BurslarSTA ÖGRECI KIMLIK KARTISokrates - Leonardo de Vinci - ErasmusENTERNASYONAL BURSLARAkedemik BurslarABD Sporcu KampıABD Sporbursu.Com


 

Duyurular

BURS BANKAMIZ

11.09.2004 TARİHİNDE DÜZENLENDİ. BURS ARAYAN VE BURS VERENLER HABERLEŞECEKLER. _____________________ AMERİKA ’DA YÜKSEK OKUL SPOR BURSUNA MASRAFSIZ BAŞVURU. _____________________ AKADEMIK BURSLARA 20 GÜNDE CEVAP VERİLİYOR. ____________________ 30 MAYIS 2005 SPOR BURSU KAMPINA ABD 'de SON KAYIT TARİHİ _____________________ Site Messenger ve aktüel haberler için ''üye ol'' linkinden kayıt olabilirsiniz.TIKLAYIN


 

Haberler

Copyright 2003 @ eğitimbursu.com
Tasarım ve altyapı düzenlemesi QualitaWeb tarafından yapılmıştır.

Sayfa Üretimi: 0.306 Saniye